Jouw Kind

Jouw kind

Jouw kind: soms zijn er dingen waar kinderen en tieners het moeilijk mee hebben en dikwijls kunnen ze dit moeilijk of helemaal niet onder woorden brengen.

Ze zijn dan wel stil, teruggetrokken, verdrietig , boos, overgevoelig of gespannen, je kan soms lichamelijke klachten horen zoals hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid of vermoeidheid. Deze lichamelijke klachten kunnen een uiting zijn van een innerlijk conflict.

SONY DSC

Je ervaart dat er bepaalde moeilijkheden zijn en je zou willen dat je kind terug gaat stralen.
Voor kinderen is het niet altijd gemakkelijk om tot uiting te brengen wat er in hun leeft.

Om dit te kunnen is het nodig om eerst contact te gaan maken met het eigen lijf, te gaan onderzoeken wat er innerlijk leeft (zowel positieve als negatieve emoties) en dit vervolgens ook naar buiten te brengen. Met behulp van de methodiek van focussen worden kinderen uitgenodigd hun ervaren gevoel te symboliseren door te tekenen, krijten, knutselen en/of iets neer te zetten in de piste (kegels, hoepels).

Net door in mijn begeleiding te werken met de gevoeligheid en kracht van mijn dieren (pony’s, honden), kan ik voor het kind een kader aanbieden waarin de natuur, rust, contact, ontspanning en ruimte centraal staan. Samen met mij en de dieren ontdekt het kind te vertrouwen op lichamelijke gewaarwordingen. In een later stadium kan hier betekenis aan gegeven worden. Dit allemaal met de nadruk op vriendelijkheid en mildheid voor zichzelf. Ook zoeken we samen wat er nodig is en welke behoeften er zijn, waardoor het kind beter grenzen kan stellen. Hierdoor ontstaat een gevoel van veiligheid.

Het is de gevoelige en tegelijk krachtige aanwezigheid van de dieren en hun directe en eerlijke reacties die zorgen dat er op een natuurlijke en speelse manier openheid gecreëerd wordt.
Dieren ‘spiegelen’ met hun lichaamstaal hoe iemand zich voelt. Ze veroordelen nooit en reageren in het hier en nu, zoals het is. Een betere coach kan je je niet wensen.

Deze coaching is een laagdrempelige ingang voor jou als ouders en je kind, om te achterhalen wat er speelt.
Een traject duurt 5 sessies, nadien kan bekeken worden wat verder nodig is.
Ik werk samen met andere coachen, psychotherapeuten en artsen uit de buurt en kan indien nodig doorverwijzen of advies vragen.
PRAKTISCH:

Afspraken worden gemaakt volgens uw en mijn agenda.

We starten met een intake waarin we de vraag meer helder maken, daarna volgt een traject van 5 sessies, nadien kan bekeken worden wat verder nodig is.
Duurtijd van de intake is 60 minuten, het tarief is 45 euro.
Duurtijd van 1 sessie is 50 minuten, de sessies zijn individueel.
Het tarief is 50 euro.

Best is de kinderen kleren aan te doen die vuil mogen worden. Gesloten schoenen (bij regenweer laarzen), dus geen sandalen.