Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij deelname aan een training, consult, coachingsessie of andere activiteit verklaart de deelnemer met onderstaande voorwaarden in te stemmen. Intouch coaching gaat er van uit dat iedere deelnemer deze heeft gelezen en goedgekeurd.

Verantwoordelijkheid bij ongevallen: Paarden zijn prooi- en vluchtdieren en kunnen onverwachts hevig reageren en eventuele ongevallen of schade veroorzaken. De coachingsessies, trainingen en andere activiteiten gaan steeds door op risico van de lesnemer/klant. Zowel op ons terrein als op een andere locatie.

Aansprakelijkheid deelnemer bij Intouch coaching: De deelname aan alle aangeboden activiteiten binnen en buiten de terreinen geschiedt op eigen risico. Intouch coaching sluit alle aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.

De deelnemer (volwassene en/of kind, zijn of haar ouders of wettelijke vertegenwoordigers) is op de hoogte van en accepteren het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden/pony’s, welk risico voortvloeit uit de eigen energie van het dier en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid en welk risico zich kan manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van de instructie.

U of uw kind is hiervoor gedekt door een eigen ongevallen of hospitalisatieverzekering.

Annuleren van een afspraak, coachingsessie, training of andere activiteit: Dit kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de afspraak. Bij annulering minder dan 24 uur van tevoren wordt de helft van de kosten voor de les, training of activiteit in rekening gebracht. Indien er geen verwittiging was wordt de volledige kost in rekening gebracht.

Intouch coaching contacteert de deelnemer ten laatste 24 uur voor aanvang, als de les, training of activiteit niet door kan gaan. Wanneer door externe factoren (b.v. barre weersomstandigheden) de coachingsessie, training of andere activiteit niet door kan gaan, kan tussen Intouch coaching en de deelnemer een kortere annuleringstermijn worden overeengekomen.

Op het moment dat we een afspraak maken met elkaar, reserveren we allebei een moment in onze agenda voor deze sessie. Onze afspraak heeft ook invloed op de agenda van andere mensen, die op het voor jou gereserveerde moment geen afspraak kunnen krijgen. Behoudens heel onverwachte ernstige zaken (zoals ziekte – ongeval) die je beletten om naar je afspraak te komen, verzoek ik nadrukkelijk om je afspraak ten laatste 2 dagen vooraf te annuleren of verzetten.